HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Driftsmeldinger

INNFØRING AV KORTBETALING Oberthur Technologies Norway AS har fra Januar 2016 innført kortbetaling

Statlige og Kommunale virksomheter beholder fakturaordning og kan sende e-post til byggekort@arbeidstilsynet.no med org.nummer, kontakte oss på TLF: 820 77 306 eller Chat , for å bli lagt til i fakturaordningen.

NB! Kvittering som er godkjent for deres regnskap ,får dere ved å ta kopi / skrive ut godkjent ordre på nettsiden .
Der er beløp trukket for HMS kort som er godkjent og avslått utlignes til 0,-

KUN KB4 PAPIRSKJEMAER KAN BENYTTES FRA 01.10.2016 , I TILLEGG TIL VANLIGE NETTBESTILLINGER PÅ WWW.BYGGEKORT.NO

Veiledning til WWW.BYGGEKORT.NO

 1. Kort innføring
 2. Bestiller-ID
 3. Generelt om bestilling av ID-kort
  1. Bestilling av ID-kort på www.byggekort.no
  2. Bestilling av ID-kort ved hjelp av skjema (KB1 og KL1)
  3. Kvittering på bestilling
 4. Nettbutikk
 5. Mine Ordre
 6. Mine kort
 7. Opphør av arbeidsforhold
 8. Tap av ID-kort

1. Kort innføring

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. HMA-kortet skal også brukes av enkeltpersonforetak. Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som opererer i Norge innenfor bygge- og anleggsnæringen må også bære HMS-kort.

 • Før det kan bestilles HMS-kort, må foretaket søke om opprettelse av en eller flere bestillere. (Bestiller må være ansatt i foretaket det søkes kort for)
 • Bestiller får KUN bestille HMS-kort til personer ansatt i samme foretak.
 • Foretaket må selv avgjøre og kontrollere hvilke personer som er bestillere.
 • Bestilleren er kontaktledd mot foretaket, og står som ansvarlig for godkjenning av utstedelse av HMS-kort

2. Bestiller-ID

Det kan søkes om Bestiller-ID på www.byggekort.no

Kriterier for utstedelse av Bestiller-ID:
 • Komplett søknad
 • E-post adresse
 • Bestilleren er registrert i Folkeregisteret
 • Foretaket som bestilleren arbeider for må være registrert i Enhetsregisteret og i Merverdiavgiftsmanntallet
 • Ansettelsesforholdet mellom foretaket og bestiller må finnes i enten AA-registeret (Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret) eller i SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker)

Er virksomheten unntatt registrering i Aa-registeret eller MVA-registeret, må du ta kontakt med Arbeidstilsynet på e-post: byggekort@arbeidstilsynet.no
Se for øvrig www.arbeidstilsynet.no/byggekort for mer informasjon.

Søknad om Bestiller-ID blir verifisert mot offentlige registre, og når verifisering er gjort, sendes en kvittering til oppgitt e-post. 2 alternativer:

 • Godkjent søknad, med informasjon om bestiller-ID og passord
 • Avslag på søknad, med informasjon om å ta kontakt med respektive registre for å oppdatere og komplettere opplysninger. (Det må søkes på nytt når informasjonen er oppdatert)

Oberthur Technologies som utsteder Bestiller-ID og HMS-kort er ikke ansvarlig for opplysningene i de offentlige registrene. Ved eventuelle avslag som følge av registerinformasjon, må foretakene henvende seg til respektive registre for å få korrigert/oppdatert informasjonen, før det eventuelt kan søkes på nytt.

3. Generelt om bestilling av HMS-kort

Når du har mottatt Bestiller-ID og passord, kan du bestille HMS-kort på vegne av foretaket, til alle ansatte i samme foretak.

Enten du velger å bestille IMS-kort via www.byggekort.no eller ved hjelp av skjema (KB4) skal komplett bestillingen inneholde:

 • Bestiller-ID
  • Registreres automatisk ved bestilling på www.byggekort.no
  • Påføres manuelt på alle skjema
 • Bilde
  • Skal ikke være eldre enn 3 år
  • Bilde skal tas forfra med lys bakgrunn
  • Bilde må være riktig belyst, uten skygge bak hodet
  • Personen må ikke bære hodeplagg eller fargede brilleglass
  • Bildet må være skarpt
 • Signatur
  • Bør være skrevet med sort penn/kulepenn
 • Kopi av gyldig legitimasjon
  • For norske statsborgere: Pass, Førerkort (utstedt etter 1998) eller bankkort fra norske banker med identitet for innehaver
  • For utenlandske statsborgere: Offentlig aksepterte ID-kort, Pass, Førerkort som har tilsvarende sikkerhet som norske ID-kort av samme type

Bestiller skal sørge for nødvendig identitetskontroll av vedkommende arbeidstaker før bestilling av kort.

Følgende kriterier må være oppfylt for å få utstedt ID-kort:

 • Komplett bestilling
 • Kortinnehaver må være registrert i Folkeregisteret / eller ha mottatt et D-nummer fra SFU
 • Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsmanntallet
 • Kortinnehaver og Foretaket må være knyttet sammen i enten AA-registeret (Arbeidstaker-/ arbeidsgiverregisteret) eller i SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker)

Oberthur Technologies som utsteder HMS-kort, er ikke ansvarlig for opplysningene i de offentlige registrene. Ved eventuelle avslag som følge av registerinformasjon, må foretakene henvende seg til respektive registre for å få korrigert/oppdatert informasjonen, før det eventuelt kan søkes på nytt.

OBS!! Det blir ikke generert ny kortbestilling når registerinformasjon blir oppdatert. Bestiller må derfor logge seg på www.byggekort.no og lage en ny kortbestilling på aktuelle kortmottagere som fikk avslag.

Korttyper:

 • Bransjekodet HMS-kort med magnetstripe, Mifare 4K RFID (kontaktløs brikke)

Bransjekoding:
Bransjekoding innebærer at kortet kodes med personalisert innhold for kortinnehaver. Kortet kodes på et format som er utarbeidet av Bransjen, og er ment til bruk i adgangssystemer og ved automatisk innlesing av personinformasjon på kortet.

Følgende informasjon blir lagret i minnebrikken på kortet:

 • Fornavn / Etternavn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Organisasjonsnummer / Organisasjonsnavn
 • Kortnummer
 • Utløpsdato

3.1 Bestilling av ID-kort på www.byggekort.no

Logg inn på www.byggekort.no med Bestiller-ID og passord.

Trykk på "Bestille ID-kort"

 1. Tast inn Personnummer/D-nummer, Trykk "Neste"
 2. Last opp Bilde, Signatur og Kopi av gyldig legitimasjon, Trykk "Neste"
 3. Velg Korttype og Leveringsadresse, Trykk "Neste"
 4. Kortet er nå lagt i handlekurven. Trykk "Bestill flere kort" (trinn 1 - 4 repeteres) eller "Neste"
 5. Velg evt. produkter fra nettbutikken, Trykk "Neste"
 6. Velg betalingsmåte (kort eller faktura), og felles leveringsadresse (adresse hvor varer fra nettbutikk og ID-kort uten spesifikk lev.adresse sendes til), Trykk "Neste"
 7. Ordreoversikt på denne bestillingen. Verifiser varer og leveringsadresse. Fjern artikler fra ordren. Trykk "Neste" for å betale
 8. Betaling med kort: Velg korttype, tast inn kortnummer, utløpsmåned og år, og CVC (Verifiseringsnummer for kredittkort eller debetkort - tre siste sifrene som står i signaturruten på baksiden av kortet for Visa/Mastercard, eller firesifret nummer som står på fremsiden av American Express) Trykk "Bekreft betaling"
 9. Betaling med faktura: Fakturaadresse kommer automatisk, samme adresse som er registrert på bestiller (kan ikke endres i dette bildet) Kredittsjekk utføres dersom ordren overskrider 2000,-. Trykk "Bekreft" eller "Avbryt"

Når betaling er bekreftet, er ordren satt i bestilling. Ordrenummer kommer opp på skjermen, og kvittering sendes på e-post til bestiller.

Etter ordremottak i Oberthur Technologies, skal opplysningene kontrolleres mot offentlige registre. Etter denne kontrollen, sendes en ny bekreftelse til bestiller, med informasjon om hvilke kort som blir produsert, og hvilke kort som ble avvist på grunn av feil og mangler.

Foretaket må selv rette opp i feil (ta kontakt med aktuelt register for å korrigere opplysninger) eller mangler (laste opp nytt bilde/ny signatur) før kortene sendes til rebestilling.

3.2 Bestilling av HMS-kort ved hjelp av skjema (KB4)

En komplett HMS-kortbestilling bestilt på skjema skal inneholde Bestiller-ID, Kortinnehavers fødselsnummer/D-nummer, bilde, signatur og kopi av ID. 

Skjema finnes på Arbeidstilsynets kontorer i Norge, eller på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.
Arbeidstilsynet
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Kun originalskjemaer kan benyttes!

3.3 Kvittering på bestilling

Etter at bestilling er fullført, vil det komme en kvittering på skjerm/e-post på at bestillingen er mottatt. Opplysningene skal så kontrolleres mot offentlige registre.

Etter kontrollen sendes ny kvittering på e-post til bestiller:

 • Godkjente kort-bestillinger
  • Kort blir produsert og utsendt
 • Avviste kort-bestillinger
  • Foretaket må henvende seg til aktuelt register for å korrigere opplysninger, før det kan bestilles opp kort på nytt.
  • Foretaket må evt. sende inn nye bilder, dersom innsendte bilder ikke ble godtatt

Bestiller er ansvarlig for å distribuere kvittering til hver enkelt kortinnehaver, da kortinnehaver må kunne fremvise kvittering ved kontroll fra Arbeidstilsynet.

4. Nettbutikk

Her legger vi ut produkter med tilknytting til ID-kort.
Kjøp av tilleggsprodukter kan gjøres uavhengig av HMS-kortbestilling. Trykk på "Nettbutikk" for å gå rett til butikken.

5. Mine Ordre

Her kan du søke opp egne ordre eller ordre bestilt av andre i samme foretak.
Herfra kan du gå videre inn på ordredetaljer og kortdetaljer.

Ordredetaljer gir deg muligheten til å sjekke:

 • Ordrestatus
 • Leveringsadresse
 • Bestillingskilde
 • Ordreinnhold
 • Muligheten til å Rebestille kort.

Kortdetaljer gir deg muligheten til å sjekke:

 • Kortinformasjon
 • Informasjon om kortinnehaver
 • Leveringsadresse
 • Ordrenummer
 • Endre status på kort - Tapt, Sperret, Makulert, Funnet
 • Mulighet til å Rebestille kort

6. Mine Kort

Her kan du søke direkte på ID-kort utstedt i foretaket.

Mange søkemuligheter:

 • Fødselsnummer
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kortnummer
 • Fødselsdato
 • Nasjonalitet
 • Kjønn
 • Ordrenummer
 • Ordredato

Samme muligheter som på "Mine ordre". Du kan gå inn på både ordredetaljer og kortdetaljer.

7. Opphør av arbeidsforhold

Ved opphør av arbeidsforhold skal arbeidstaker levere ID-kort til arbeidsgiver. Arbeidsgiver / virksomhetens bestiller må deretter logge seg inn på www.byggekort.no og markere kortet som sperret. Dette gjør man på følgende måte:

 • Gå inn på www.byggekort.no
 • Logg inn med Bestiller-ID og passord
 • Søk opp kortet under "Mine Kort", og marker kortet som sperret.

Kortet skal deretter sendes til Oberthur Technologies (tidl. NORSIK) for makulering.

Oberthur Technologies
Byggekort
Postboks 8113
4068 Stavanger

8. Tap av HMS-kort

Hvis et kort blir "tapt eller stjålet" skal dette umiddelbart registreres som "tapt" på www.byggekort.no

 • Logg inn med Bestiller-ID og passord
 • Søk opp kortet under "Mine kort" , og marker kortet som tapt/stjålet.

Her kan du også Rebestille kort til kortinnehaver.

Dersom kortet kommer til rette igjen etter at det er utstedt et nytt, skal det gamle kortet markeres som makulert og sendes til Oberthur Technologies 

Oberthur Technologies
Byggekort
Postboks 8113
4068 Stavanger

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, eller vil sende bestilling på skjema?
Kontakt:
ARBEIDSTILSYNETS SVARTJENESTE
TLF: 73 19 97 00

byggekort@arbeidstilsynet.no

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no/byggekort
Oberthur Technologies sin Servicetelefon og Chat er betjent hverdager:
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306

Samtalen koster kr. 14,- pr. min
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

CHAT - se nederst på siden!
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil Oberthur Technologies Norway AS innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.byggekort.no.

HMS-kortene sendes til den adresse som er oppgitt i Brønnøysundregisteret på underenheten som Bestiller tilhører.

PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på HMS-kort for Bygg- og Anleggsnæringen indeksregulert.
Ny pris NOK 105,25 pr. stk eks mva + porto