HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen
Skip Navigation Links.

English 

Driftsmeldinger

INNFØRING AV KORTBETALING Oberthur Technologies Norway AS har fra Januar 2016 innført kortbetaling

Statlige og Kommunale virksomheter beholder fakturaordning og kan sende e-post til byggekort@arbeidstilsynet.no med org.nummer, kontakte oss på TLF: 820 77 306 eller Chat , for å bli lagt til i fakturaordningen.

NB! Kvittering som er godkjent for deres regnskap ,får dere ved å ta kopi / skrive ut godkjent ordre på nettsiden .
Der er beløp trukket for HMS kort som er godkjent og avslått utlignes til 0,-

KUN KB4 PAPIRSKJEMAER KAN BENYTTES FRA 01.10.2016 , I TILLEGG TIL VANLIGE NETTBESTILLINGER PÅ WWW.BYGGEKORT.NO

Veiledning for bruk av skjema

For å registrere seg som bestiller må skjemaet Registrering av bestiller benyttes. Fyll ut skjemaet og send dette til Oberthur Technologies. Hvis søknaden blir godkjent vil du få tilsendt en bestilleridentitet på e-post adressen du oppgav.

Bestilleridentiteten (Bestiller-ID) må fylles ut på bestillingsskjemaene når ID-kort skal bestilles. Hvis denne informasjon mangler vil ikke bestillingen godkjennes.

En komplett ID-kortbestilling består av to skjema:

  1. Bestilling av ID-kort
  2. Kopi av gyldig legitimasjon

Legg merke til at det er kortmottakers organisasjonsnummer og fødselsnummer/D-nummer som skal fylles inn på bestillings- og legitimasjonskopiskjemaene. Hvem som bestiller bestemmes ut fra Bestiller IDen som fylles ut.

For veiledning til utfylling, se instrukser på baksiden av skjemaene. Instruksene kan du også lese her:
Instruksjoner til Bestillerskjema
Instruksjoner til Bestilling av ID-kort
Instruksjoner til Kopi av gyldig legitimasjon

For eksempler på ferdig utfylte skjema, klikk på følgende lenker:
Eksempel på utfylling av Bestillerskjema (PS! Vi anbefaler registrering via nett)
Eksempel på utfylling av kortbestillingsskjema
Eksempel på utfylling av Legitimasjonskopiskjema

Husk at en kortbestilling må bestå av både et kortbestillingsskjema og et legitimasjonskopiskjema for å være gyldig. Ikke fest skjemaene sammen med binders, stifter, tape eller lim. Hvilke skjema som hører sammen blir automatisk detektert.

Du kan også ta kontakt med vår helpdesk for veiledning eller hjelp til utfylling.

For mer informasjon om bestillerregistrering, søknad og bestillingsmåter etc. se vår Veiledning.
Skjema kan hentes på ditt nærmeste Arbeidstilsynskontor.

MERK! Hvis du fått avslag på søknaden på nettet pga av feilaktige registerdata, så vil du få samme resultat ved innsending av skjema. Du må sørge for å få rettet dataene i de aktuelle registrene før du forsøker igjen. Merk også at det kan ta opptil én uke fra du melder registrerendringen frem til endringen trer i kraft. Vi anbefaler ellers at du registrerer deg som bestiller på nett, da dette gir en mye raksere tilbakemelding enn ved innsending av skjema.

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, eller vil sende bestilling på skjema?
Kontakt:
ARBEIDSTILSYNETS SVARTJENESTE
TLF: 73 19 97 00

byggekort@arbeidstilsynet.no

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no/byggekort
Oberthur Technologies sin Servicetelefon og Chat er betjent hverdager:
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306

Samtalen koster kr. 14,- pr. min
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

CHAT - se nederst på siden!
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil Oberthur Technologies Norway AS innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.byggekort.no.

HMS-kortene sendes til den adresse som er oppgitt i Brønnøysundregisteret på underenheten som Bestiller tilhører.

PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på HMS-kort for Bygg- og Anleggsnæringen indeksregulert.
Ny pris NOK 105,25 pr. stk eks mva + porto