Arbeidstilsynet - HMS-kort
Skip Navigation Links.

English 

Personvern og vilkår for bruk av tjenesten


Innhold

  1. Behandling av personopplysninger
  2. Cookies
  3. Linker
  4. E-post
  5. Immaterialrett


Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger som innsamles gjøres med bakgrunn i krav i arbeidsmiljøloven eller forskrift. Arbeidstilsynet har ansvaret for daglig oppfølging, mens Arbeids- og sosialdepartementet er databehandleransvarlig. 

IDEMIA som databehandler, behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven med forskrifter. Registreringen av personopplysningene foretas for at Idemia skal kunne gjennomføre sine tjenester. Opplysningene er samlet fra kundene selv eller deres representanter, fra offentlige registre og fra kredittinformasjonsregistre (faktura).Ved betaling med bank eller kredittkort blir betalingen håndtert av NETS. Ingen kredittkortopplysninger blir lagret hos IDEMIA.
 
Informasjonen som hentes inn fra ulike offentlige register kan ikke rettes opp hos IDEMIA. Stemmer ikke opplysninger i Enhetsregistret, Folkeregistret, Nav Aa-registret, sentralskattekontoret for utenlandssaker eller hos UDI, må endringer gjøres i de respektive registrene der dataene er registrert. 
 
IDEMIA er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av opplysninger til en tredjepart kan skje når IDEMIA er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og skatteetaten  fører kontroll med forskriftskravene og vil kunne få innsyn i innsamlet persondata. Alle persondata slettes hos IDEMIA etter avtale med databehandleransvarlig. 

 

Cookies

Denne nettsiden bruker såkalte cookies.

En cookie er en liten tekstfil som oppbevarer dataene dine fra siden du er inne på. Tekstfilen inneholder en ID som benyttes til å identifisere en innlogget bruker på nettsidene.
Det er to typer cookies. Den ene typen sparer filen på PCen i lengre tid. Den brukes for eksempel til funksjoner som sier noe om hva som er nytt siden sist brukeren var inne på den aktuelle siden. Den andre typen cookies, de såkalte session cookies, lagres bare midlertidig så lenge du er aktiv inne på sidene.
 

En forutsetning for å kunne bruke våre nettjenester er at du aksepterer bruken av session cookies. Disse cookies gjør at du kan gjøre bankforretningene på en enklere og smidigere måte. De forsvinner når du logger deg ut av tjenesten.
 

Hvis du ikke vil akseptere bruken av cookies, kan du gjøre om sikkerhetsinnstillingen på nettleseren du bruker (Internet Explorer, Chrome, m fl). Merk at dette medfører at du ikke kan bruke våre tjenester på nett.
 

Linker

De linker som er lagt ut på  nettsidene har som formål å  informere kundene. 

IDEMIA påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene  inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.
 

E-post

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor ikke at sensitive opplysninger sendes med e-post.
 

Immaterialrett

Arbeidstilsynet og IDEMIA har alle immaterielle rettigheter til nettsidene. Uautorisert bruk av sidene eller innholdet på disse, er ikke tillatt.

OBERTHUR TECHNOLOGIES NORWAY AS, Organisasjonsnummer: NO936441114MVA
Chat er åpen på hverdager mellom 8.30 og 15.30

Spørsmål om forskriften, eller vil sende bestilling på skjema?
Kontakt:
ARBEIDSTILSYNETS SVARTJENESTE
TLF: 73 19 97 00

byggekort@arbeidstilsynet.no

Utdypende informasjon om ordningen finnes på:
www.arbeidstilsynet.no/byggekort
IDEMIA sin Servicetelefon og Chat er betjent hverdager:
Kl. 08.30 - 11.00
Kl. 11.30 - 15.30

SERVICETELEFON:

TLF: 820 77 306

Samtalen koster kr. 14,- pr. min
fra du velger tjeneste.
(Kun tilgjengelig fra Norge)

CHAT - se nederst på siden!
KORTBETALING
Fra 1. januar 2016 vil IDEMIA innføre kortbetaling for all produksjon av HMS-kort på www.byggekort.no.

HMS-kortene sendes til den adresse som er oppgitt i Brønnøysundregisteret på underenheten som Bestiller tilhører.

PRIS
Fra 1. mars 2017 blir pris på HMS-kort for Bygg- og Anleggsnæringen indeksregulert.
Ny pris NOK 105,25 pr. stk eks mva + porto